Liberal Kommentar
 

 

 

Den här webbplatsen behandlar liberalismens principer, dess tillämpning, och dess vidare utveckling. Inom det området publicerar jag här både debattartiklar och annat som kan bidra till debatten, till exempel med 'nya' fakta. Frågor om värderingar och samhällets hantering av värderingsskillnader (bl a på religiös grund) får särskild uppmärksamhet. Mina debattinlägg på det området är skrivna från 2013 och framåt. Under 2022 utkommer min bok 'Värderingar, Liberalism och Islam' som är ett försök till sammanhängande synsätt på dessa frågor.

Webbplatsen är strukturerad med menyer på två nivåer: huvudmeny upptill och undermeny till vänster på varje sida, och man använder dessa menyer för att besöka webbplatsens olika delar och sidor. Följande är några ingångar till webbplatsen:

Till Introduktion och översikt över webbplatsen

Till Boken 'Värderingar. Liberalism och Islam (publiceras under maj 2022)

Till Aktuellt och senaste nytt på webbplatsen, dvs senaste tillägg och debattinlägg

Till Webbplatsens redaktion och utgivningsbevis